Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Документация:
Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел