Публикуван е списък на допуснати и не допуснати кандидати до интервю за “Патронажна грижа +”

Списъкът е може да се види ТУК!!!