Одобрени проектни предложения в конкурса на МОСВ и ПУДООС – „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Одобрени проектни предложения в конкурса на МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА –  2021 г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

 

„Изграждане на кът за отдих в с. Градец”

Стойност на проекта: 8 624.00 лв.

„Почистване, озеленяване и благоустройство на Градина паметник, с. Нейково”

Стойност на проекта: 8 624.00 лв.

„Изграждане на детска площадка и кът за отдих в село Пъдарево“

Стойност на проекта: 9 790,40лв.

„Изграждане на кът за отдих в с. Жеравна“

Стойност на проекта: 8 316,00 лв.

„Озеленяване , зацветяване и изграждане на кът за отдих в село Топузево, община Котел“

Стойност на проекта: 7 567, 40 лв.

„Почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка в село Медвен”

Стойност на проекта: 9 183, 40 лв.

„Изграждане на кът за отдих и мини футболно игрище в с. Катунище”

Стойност на проекта: 9 554, 00 лв.

„Изграждане на детска площадка и кът за отдих в с. Малко село”

Стойност на проекта: 9 790,40 лв.

„Почистване , озеленяване и изграждане на детска площадка в село Боринци”

Стойност на проекта: 7 261,40 лв.