Заповед № РД-13-358 / 25.07.2022 г. за отчуждаване за улица на реална част с площ 85 кв.м. на с.Ябланово