Уведомление, Мотиви и Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Котел.