Община Котел уведомява, че на 17 Септември 2022 г. /събота/ изтича срока за подаване на Заявление за гласуване по настоящ адрес

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Котел уведомява, че на 17 Септември 2022 г. /събота/ изтича срока за подаване на Заявление за гласуване по настоящ адрес /Съгласно чл. 36. (1) от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес/, за Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия /съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс/, както и за Заявление за издаване на удостоверения за гласуване на друго място /съгласно чл. 34, ал. 1 -3 от Изборния кодекс/

В ТАЗИ ВРЪЗКА, ЩЕ ИМА ДЕЖУРНИ СЛУЖИТЕЛИ В СГРАДАТА НАОБИЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛ, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №1 ОТ 09:00 ЧАСА ДО 17:00 ЧАСА НА 17.09.2022 Г. /СЪБОТА/