Публично обсъждане на проект на Правилник за дейността на социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”

Община Котел набира предложения и становища за изготвяне на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.03.2018г., за внасяне на  предложения и становища по настоящия проект.

Предложенията могат да бъдат депозирани в сградата на общинска администрация Котел до 06.04.2018 г., в стая № 3, както и на e-mail: [email protected]

» Правилник