Съобщение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ” В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 00045.2.937 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МОКРЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ

»“ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ”
В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 00045.2.937 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МОКРЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ