Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2016 г. на Община Котел

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 30.11.2015 г. от 17:00 часа в голямата заседателна зала на общината на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. на Община Котел

Уважаеми съграждани, разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното Ви участие.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината [email protected] както и в деловодството на общината.

С уважение,
Kosta Karanashev
Кмет на Община Котел