Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2017 г.

» Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2017 г.