Военно окръжие – Сливен информира, че са обявени 2 вакантни длъжности за офицери, 2 за сержанти и 1 за войник

» Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери, 2 (две) за сержанти и 1 (една) за войник, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система