Община Котел набира персонал за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Котел“

Община Котел набира персонал за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Котел“

Община Котел ще изпълнява проект № BG05SFPR002-2.001-0074 „Грижа в дома в община Котел“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети 20 домашни санитари на трудов договор на пълен или непълен работен ден, две медицински сестри и един рехабилитатор на трудов или на граждански договори, един шофьор на услугата, един координатор на услугата.

Необходимите документи за кандидатстване за обявените позиции:

  1. Обява 
  2. Заявление
  3. Длъжност- санитар
  4. Длъжност- мед. сестра
  5. Длъжност – шофьор 
  6. Длъжност-рехабилитатор
  7. Длъжност- координатор