Обява за военна служба по МЗ № ОХ-825 от 09.10.2020 г. за ВВВУ-КВС-converted