Обява за военна служба по МЗ № ОХ-669 от 19.08.2020 г. за СКС

Обява за военна служба по МЗ № ОХ-669 от 19.08.2020 г. за СКС