Обява по МЗ № ОХ-411 от 01.06.2020 г. за СВ

Обява по МЗ № ОХ-411 от 01.06.2020 г. за СВ