Обява по МЗ № ОХ-814 от 06.10.2020 г. за ВГС

Обява по МЗ № ОХ-814 от 06.10.2020 г. за ВГС