Обява за военна служба по МЗ № ОХ-999 от 05.11.2019 г. за ЦВО