Обява за военна служба по МЗ № ОХ-997 от 05.11.2019 г. за ВГС