Набиране на кандидати за здравен асистент, сътрудник социални дейности и психолог- Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности