Обява ДГ- Ябланово

Във връзка с отказ на избрания със Заповед No 322/16.05.2019г.
доставчик ЕТ “Казаков -40-Христо Казаков“ по схемите „Училищен
плод“, „Училищно мляко“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и
2021/2022, по публикуваното ОБЯВЛЕНИЕ на интернет страницата на
Община Котел на 24.04.2019 г.
Детска градина „Слънчо“, с. Ябланово, общ. Котел, удължава
срока за набиране на доставчик, по схемите „Училищен плод“,
„Училищно мляко“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и
2021/2022, условията са същите по публикуваното ОБЯВЛЕНИЕ на
интернет страницата на Община Котел на 24.04.2019 г. удължавам срока
както следва:
Дата на публикуване: 28.08.2019г.
Срок за получаване на предложения: 03.09.2019 г., 12:00 ч.
Директор: Айтен Харизанова

Обява от 24.04.2019