Почетни граждани на град Котел

І. Решения на Общински съвет – Котел

♦ Решение № 40 от 07.03.2002 год. за утвърждаване на почетни знаци и Правилник за присъждане на почетните знаци на Община Котел

♦ Решение № 41 от 07.03.2002 год. за приемане на статут за знаме и герб на Община Котел

♦ Статут за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД КОТЕЛ”

ІІ. Удостоени лица със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД КОТЕЛ

ЛичностРешение на ОбС
Владимир Борисов ВладимировРешение № 127/01.11.2004 год. на ОбС - Котел
Захари Жечев Стоянов Решение № 438/05.09.2006 год. на ОбС – Котел
Минчо Михайлов КарагеоргиевРешение № 598/03.07.2007 год. на ОбС – Котел
Мария Стоянова Дачева
дългогодишен учител и Удостоена с почетен знак на Община Котел - заместник директор„Грамотата на Община Котел”на НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел
Решение № 171/29.09.2012 год. на ОбС - Котел
Станка Кирилова Ненова-Гайтанджиева
журналистка, писателка, поетеса и изследователка на котленския фолклор
Решение № 186/25.10.2012 год. на ОбС – Котел
Стефан Стефанов Шиваров
историк
Решение № 185/25.10.2012 год. на ОбС – Котел
Михаил Николов Колибаров
занимава се с краезнание и генеалогия
Решение № 185/25.10.2012 год. на ОбС – Котел
Иван Иванов Кремов
народен певец
Решение № 373/28.10.2013 год. на ОбС – Котел
Христо Тодоров Тодоров
художник
Решение № 552/31.10.2014 год. на ОбС – Котел