National Energy Efficiency Program for Multifamily Residential Buildings

Енергийна ефективностНационалната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разширява обхвата си през 2016 година. В нея може да се включат и по-малки блокове. В Програмата вече ще могат да се включат и панелни блокове с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени сгради, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. За да отговарят на условията, тези кооперации трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г.

Какво да направите, за да получите помощ за саниране?

 • Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците;
 • Вземане на решение за обновяване на сградата. Задължително е всички собственици да дадат съгласие;
 • Сдружението на собствениците подава заявление пред общината
 • Общината приема и оценява документите на Сдружението на собствениците;
 • При одобрение на сградата се сключва споразумение между Общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата.

Какви са етапите до започване на санирането?

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.

Какви дейност включва програмата за енергийна ефективност?

 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:
 • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации
 • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата;
РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ