Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обектите: „Основен ремонт на ул. „Димитър Ганев“, с. Градец, Община Котел” и „Основен ремонт на ул. „Котленски проход“, с. Ябланово, Община Котел“

Документи:

  1. Покана за пазарни консултации
  2. Количествено стойностна сметка – Градец
  3. Количествено стойностна сметка – Ябланово
  4. Образец на Индикативна оферта – Градец
  5. Образец на Индикативна оферта – Ябланово
  6. Техническа спецификация – Градец
  7. Техническа спецификация – Ябланово
  8. Инвестиционни проекти
  9. Протокол от проведени пазарни консултации
  10. Протокол № 2 от проведени пазарни консултации
Актуализирано на: 21.12.2022г. 16:50ч.
Публикувано на: 30.11.2022г. 16:42ч.