Покана за провеждане на Пазарни консултации за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнение строителството на обект: „Реконструкция на ВиК по главна улица на с. Градец, общ. Котел“

Документи:

  1. Покана за пазарни консултации – ВиК
  2. Образец на Индикативна оферта СМР ВиК
  3. Техническа спецификация
  4. Количествени сметки
  5. Инвестиционен проект

Публикувано на: 17.05.2022г.
Актуализирано на: 23.05.2022г.