5-2019-002

Предмет на поръчката:Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми за срок от 5 години по 19 обособени позиции
Възложител:Община Котел
Ред за възлагане:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:19.08.2019 г., 17:00 часа, удължен до 23.08.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:21.08.2019 г., в 10:30 часа, нова дата - 26.08.2019 г., 14:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява09.08.2019 г., 13:00
2.Документация към обявата09.08.2019 г., 13:00
3.Мотиви по чл.231, ал.5 от ЗОП09.08.2019 г., 13:00
4.Информация за удължаване на срока за получаване на оферти20.08.2019 г., 11:00
5.Протокол на комисията17.09.2019 г., 16:35
6.Договор и приложения за об.позиция № 215.10.2019 г., 10:20
7.Договор и приложения за об.позиция № 315.10.2019 г., 10:20
8.Договор и приложения за об.позиция № 915.10.2019 г., 10:20
9.Договор и приложения за об.позиция № 1415.10.2019 г., 10:20
10.Договор и приложения за об.позиция № 1215.10.2019 г., 10:20
11.Договор и приложения за об.позиция № 1715.10.2019 г., 10:20
12.Договор и приложения за об.позиция № 7
23.10.2019 г., 11:20
13.Договор и приложения за об.позиция № 823.10.2019 г., 11:20
14.Договор и приложения за об.позиция № 1023.10.2019 г., 11:20
15.Договор и приложения за об.позиция № 1523.10.2019 г., 11:20
16.Договор и приложения за об.позиция № 1623.10.2019 г., 11:20
17.Договор и приложения за об.позиция № 1823.10.2019 г., 11:20
18.Договор и приложения за об.позиция № 1923.10.2019 г., 11:20
19.Договор и приложения за об.позиция № 410.12.2019 г., 10:50
20.Договор и приложения за об.позиция № 510.12.2019 г., 10:50
21.Допълнително споразумение по договор за обособена позиция № 1930.01.2020 г., 14:55
22.Допълнително споразумение по договор към обособена позиция № 302.02.2022 г., 14:56
23.Допълнително споразумение по договор към обособена позиция № 202.02.2022 г., 14:56