Уроци по тъкачество в общинска библиотека “Петър Матеев” – гр. Котел

Уроците по тъкачество в Общинска библиотека “Петър Матеев” – гр. Котел,
които ги провежда Величка Съботинова, всяка сряда и четвъртък от 15:00 часа, с ученици от СУ “Георги Стойков Раковски”
Който желае може да ползва предоставената литература от библиотеката на нейните две издадени книги, чиито теория присъстват и в обучителната практика на учениците.