Поздрав към котленци

Скъпи съграждани,

В навечерието сме на Коледните и Новогодишни празници! Това са дни, в които се събираме с нашите близки, замисляме се за миналото и сме в очакване на новите възможности в живота ни. Те ни карат да бъдем благодарни, за това което имаме и да отворим сърцата си за повече добрини.

Отиващата си 2017-та година беше добра за нашата община. Откриха се нови работни места, стабилизирахме финансово общината. Успяхме да кандидатстваме с много проекти по различни европейски фондове, а също така започнахме изграждането и на пречиствателната станция за питейна вода. Открихме нова детска площадка и асфалтирахме важни улици в града. Не малко работа се свърши и в малките населени места в общината. Положихме асфалт на улици в селата Тича, Нейково, Соколарци и Филаретово- нещо, което не се беше случвало от 1985 г. Уверявам, че ще продължим да работим усърдно за развитието и по-добрата визия на община Котел и през 2018-та година. Очакваме подписване на няколко договора, които да включват ремонтни дейности на църквите в града и в общината, както и други инфраструктурни проекти. И не на последно място, градът ни винаги е бил с богати културни традиции и през отиващата си година ние ги следвахме и доразвивахме в духа на днешното време: фестивала на Котленския килим „Живият огън на традициите“, мотосъбора в м. „Сайганица“, празничното шоу „Коледа с приятели“ и други.

Също така, искам да изкажа своята благодарност и към целия екип на общинска администрация и общински съвет Котел. Вашата упоритост, ангажираност и отдаденост в работата ще направят Котел, едно по-добро място за живеене. Благодарение на всички Вас 2018-та може да бъде още по позитивна и вълнуваща.

Пожелавам Ви Весела Коледа и Щастлива Нова година!

Kosta Karanashev
Кмет на община Котел