Завърши цикъла от срещи, свързани с кандидатстването по учредяване на нова Местна инициативна група – Котел, Сливен и Върбица

Днес, в Котел, завърши цикъла от срещи, свързани с кандидатстването по  учредяване на нова Местна инициативна група – Котел, Сливен и Върбица. По инициатива на Община Котел, контактите с представителите на другите две общини-партньори, започнаха миналата седмица.

В  продължения на предходните срещи, ръководството на Общината проведе днес разяснителна  среща с местни фирми от бизнес сектора, земеделски производители, представители на публичния сектор, кметовете на кметства и  неправителствения сектор, в лицето на читалища и неправителствени организации.

На срещата присъстваха кметът на Община Котел Коста Каранашев, зам.-кметът Румен Стоилов и директорът на дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи“ Дорина Митева.

Обхватът на новата Местна инициативна група ще включва териториите на община Котел, община Върбица и 16 населени места от община Сливен.

Очакванията са новата Местна инициативна група да предостави достъп до финансиране на малки и средни проекти от 7 до 9 млн. лева.