Първият град, който посрещна книжния вариант на изданието „Документи за Георги Раковски в османските архиви“ беше Котел

Историческият музей в Котел вчера беше домакин на представянето на книгата „Документи за Георги Раковски в османските архиви“ на автора проф. Орлин Събев. Книгата е осъществена въз основа на преведени османски документи на български език от османотурски, (турски език, с голям брой арабизми и персизми) от Истанбулския архив, касаещи неизвестни досега данни за живота и революционната дейност на Георги Раковски. Този изключително рядък труд се осъществява по проект „Портал за споделяне на информация за архивни документи от и за периода на Българското възраждане“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката, а негов ръководител е доц. д-р Християн Атанасов.
По думите на проф. Орлин Събев, издирените документи са над сто, но само 45 от тях са попаднали в изданието, което вече се предлага не само в електронен, но и в книжен вариант на български език.
„Исторически музей – Котел е първото място, в което представяме книгата в книжен вариант. До този момент тя беше представена само в Национален музей „Васил Левски“, но в електронния ѝ вариант“, посочи авторът проф. Събев. Той допълни, че за преводите на самите документи се е изисквало много детайлно познание на материята, а също и професионализъм, защото само много добре подготвени специалисти, могат да боравят с такъв тип документи.
В книгата са разгледани и анализирани документи, които дават нови сведения за престоя на Георги Раковски и баща му Стойко Попович в цариградския затвор „Топхане“ през 1845–1848 г.; за освобождаването им от затвора и ролята, която изиграва княз Стефан Богориди в това отношение; за търговските дела и финансови взаимоотношения на котленеца с други предприемачи и кредитори; за революционното дело на Раковски; за неговите сподвижници; за публицистичната му дейност. Документалното изследване представлява увлекателен разказ, в който текстът на документите е умело втъкан в изложението на автора.
По време на представянето на книгата в Котел сред гостите бяха заместник-кметът на Община Котел Шериф Куванджъ, секретарят на Община Котел Христо Карабекиров, ръководителят на проекта доц. д-р Християн Атанасов, проф. Вера Бонева – един от най-видните български историци, изследващи в дълбочина живота на Раковски и граждани.
Книгата „Документи за Георги Раковски в османските архиви“ ще може да бъде налична в Котел през 2023 г., но всеки които желае да има достъп до нея, може да я намери съвсем свободно в електронен вариант на следния линк: https://drive.google.com/file/d/1olp30CNN8_0heknCUMrj788oJSr2Gfao/view