Издаване на разрешително водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение Каптиран извор „Али ага“

Издаване на разрешително водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение Каптиран извор „Али ага“, разположена в ПИ №54300.40.129 по[…]

Прочети повече
1 2 3 4 5 61