ПОЛУИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЯДНИ ВИДОВЕ РИБИ В СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОВЕМ „ПЪДАРЕВО“ ЗА ДИРЕКТНА КОНСУМАЦИЯ

Съобщение  Община Котел на основание чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието[…]

Прочети повече
1 2 3 61