Бюджет и финанси

<strong>2024 година</strong>
»Публично обсъждане на проект на бюджет 2024 г. 

» Бюджет

Дата на публикуване: 09.04.2024г.

» Бюджетен календар 2025г. /19.02.2024г./


» Отчети


» Тримесечни отчети:

  • Първо тримесечие
  • Второ тримесечие
  • Трето тримесечие
  • Четвърто тримесечие

» Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Котел за първото шестмесечие на 2024 г.  /Дата на публикуване: г./


<strong>2015 година</strong>
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2015 г.

<strong>2014 година</strong>
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2014 г.

<strong>2013 година</strong>
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2013 г.

<strong>2012 година</strong>
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2012 г.

<strong>2011 година</strong>
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2011 г.

<strong>2010 година</strong>
» Публично обсъждане на бюджета

» Бюджет

» Бюджетен календар

» Отчети

» Годишен финансов отчет 2010 г.